NPV Parkstad e.o.

NPV Parkstad e.o.


Welkom,  
 
Voor mensen die geconfronteerd worden met een  nieraandoening verandert er veel in hun leven. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten kan van grote waarde zijn bij het opnieuw vinden van een (aanvaardbaar) evenwicht. Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. probeert daarin iets voor elkaar te betekenen door o.a. het houden van ontmoetingsbijeenkomsten en het geven van voorlichting. 

In Nederland zijn een paar duizend mensen aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling. Zij lijden aan een chronische nierinsufficiëntie, veroorzaakt door onvoldoende werking van de nieren. Er zijn drie methoden om de nierfunctie te vervangen. Twee dialysemethoden: de hemodialyse en de peritoneaaldialyse (buikspoeling). Als derde optie bestaat in veel gevallen de mogelijkheid tot niertransplantatie. Dit laatste is echter niet voor iedereen weggelegd, omdat eventuele complicaties of de schaarste aan donororganen hierbij bepalend is. Veel nierpatiënten zijn dus tijdelijk of voor de rest van hun leven aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling. Deze behandeling grijpt diep in op het persoonlijk leven en op het maatschappelijk functioneren.

Lotgenotencontact is voor Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. één van de belangrijkste doelstellingen. Hieraan blijkt bij de nierpatiënten ook de grootste behoefte te zijn. De ontspanningsactiviteiten die Nierpatiëntenvereniging Parkstad e.o. aanbiedt, vormen altijd aanleiding tot uitwisseling van ervaringen. Herkenning in andermans verhalen geeft erkenning voor de eigen vragen en problemen. Patiënten vinden steun in elkaars verhaal.

BINNENKORT  WWW.NPVParkstad.nl

Click to add text, images, and other content